Cases

Dette fortæller vores kunder

Vil du vide mere?

Vælg en af case herunder
  Add a header to begin generating the table of contents

  Ejendomsudvikling

  Hvis du skal rive ned og bygge nyt

  Har du planer om at købe en ejendom med tanke på at nedrive de eksisterende bygninger og bygge nyt. Hos TRE kan vi hjælpe dig med:

  • At gennemgå ejendommen før du handler og vurdere ejendommens miljøforhold EDD. Vi kan vurdere risikoen for jordforurening, bygningsmiljø, særlige planforhold, støj, risikozoner, truede dyrearter i området osv.
  • At vurdere omkostninger til nedrivning og håndtering af forurenet jord
  • At indhente tilladelser, nedrivningstilladelser, paragraf 8-tilladelse, VMM-tilladelser mm
  • At kortlægge ressourcer i byggeriet og udarbejde planer for genbrug og genanvendelse.
  • At udarbejde projekt- og udbudsmateriale
  • At føre tilsyn med arbejdets udførelse
  • At stå for arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen
  • At udarbejde slutdokumentation for projektet

  Alt i alt kan vi hjælpe dig med at håndtere alle miljøforhold fra de tidlige overvejelser omkring køb af ejendommen og frem til det færdige projekt.

  Miljø- og ressourcekortlægning

  Pas på miljøfarlige stoffer

  Ved ombygning og nedrivning er der krav om at byggeriet gennemgås for indhold af miljøfarlige stoffer forud for igangsætning. TRE kender til alle regler og krav om kan hjælpe dig med opgaven.

  Vi kan hjælpe med at kortlægge ressourcer i byggeriet, der har potentiale for genbrug og genanvendelse og udarbejder planer for korrekt bortskaffelse af affald.

  Vi kan også hjælpe med at lave planer for korrekt og sikker håndtering af stoffer og materialer under udførelsen.

  Jord og grundvandsundersøgelser

  Lovkrav, når du skal grave

  Når du graver og bygger nyt, er der krav til, at jorden skal undersøges og bortskaffes korrekt. Hos TRE kan vi hjælpe med at vurdere, hvilke undersøgelser der er nødvendige, og vi kan udføre undersøgelserne. Vi kan også hjælpe med at vurdere omkostningerne til bortskaffelse af jorden.

  Hvis der viser sig at være forureninger, der skal håndteres, kan vi også hjælpe med planer for dette, herunder bistå med at indhente de nødvendige myndighedstilladelser.

  Tilladelser og godkendelser

  Alt om bygge- og anlægsaffald

  På baggrund af vores mangeårige arbejde med bygge- og anlægsaffald har vi hos TRE et godt overblik over de regler og krav, der gælder, når du skal håndtere og behandle affald. Hvis du har, eller påtænker at etablere, et affaldsanlæg, kan vi hos TRE hjælpe dig med:

  • At vurdere hvilke godkendelser og tilladelser der kræves
  • At lave ansøgning om miljøgodkendelse
  • At lave basisundersøgelse
  • At lave VMM-screening og VMM-redegørelser
  • At foretage de nødvendige forundersøgelser og miljøtekniske vurderinger der er påkrævet
  • At søge eksporttilladelser (notifikationer)

  Indeklima

  Trivsel og sundhed i bygninger

  Et godt indeklima er vigtigt for vores trivsel og sundhed. TRE kan hjælpe at sikre et godt indeklima. Vi kan hjælpe med at identificere eventuelle problemer med PCB, skimmelsvamp, asbest, VOC-er m.fl. Vi kan også hjælpe at udarbejde løsningsforslag til afhjælpning af problemer.

  PCB-renovering

  Projekter til problemløsning

  Særligt inden for PCB har vi hos TRE stor erfaring og ekspertise. Vi kan hjælpe med at undersøge, om der problemer med PCB i bygningen, og hvis der problemer kan vi bistå med planer for afhjælpning af problemerne. Vi kan lave projektforslag, udbyde og byggestyre projekter til løsning af problemerne. Vi kender alle regler omkring indeklima, arbejdsmiljø og affaldshåndering.

  Scroll to Top

  Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.