Vores team

Partner

Niels Trap

Civilingeniør DTU 1994, MSc. Environmental Management 2002

Niels Trap har i gennem mere end 25 år arbejdet med miljørådgivning i byggebranchen. Han har medvirket i en række af landets største nedrivningsprojekter og mest innovative projekter om genbrug og genanvendelse af byggeaffald.

Niels har været en af pionererne bag indsatsen omkring at bedre håndtering af PCB og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggeriet, og har været med til at skrive en række af de vejledninger og standarder der i dag er bredt anvendt i byggebranchen.

Niels fungerer som syn og skønsmand og underviser på kurser omkring udbud af nedrivnings og miljøprojekter, affaldshåndtering m.fl..

Forfatter eller medforfatter på følgende publikationer:

 • Vejledning om sanering af PCB (Dansk Byggeri, Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen)
 • Vejledning om sanering af asbest (Dansk Byggeri, Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen)
 • Vejledning om sanering af bly (Dansk Byggeri, Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen)
 • Vejledning om udbud af nedrivningsopgaver (Værdibyg)
 • Vejledning om cirkulære udbud (Værdibyg)
 • Vejledning om samarbejde i nedrivningsprojekter (Værdibyg)
 • Vejledning om forundersøgelser (Værdibyg)
 • Vejledning om risikostyring (Værdibyg)
 • Miljøprojekt 1083: Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald (Miljøstyrelsen)
 • Miljøprojekt 1084: Problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald – kortlægning, prognose og bortskaffelsesmuligheder (Miljøstyrelsen)
 • Miljøprojekt 1962: Projekt om selektiv nedrivning (Miljøstyrelsen)
 • Miljøprojekt 79: Kortlægning af PVC i bygge- og anlægsaffald fra nedbrydning og renovering (Miljøstyrelsen)
 • Orientering nr. 10: Genanvendelsesindsatsen i bygge- og anlægssektoren (Miljøstyrelsen)
 • Forekomst af PCB i en- og tofamiliehuse (Erhvervs- og Boligstyrelsen)
 • Vejledning omkring risikostyring i nedrivningsprojekter (Dansk Byggeri)

Partner

Jonas Rose

Civilingeniør fra DTU 2006

Jonas Rose er uddannet civilingeniør inden for miljøområdet og har mere end 15 års professional erfaring som rådgiver, herunder mere end 10 år som projektleder med jord og grundvand som omdrejningspunkt. Jonas har medvirket i en række store, nationale og internationale undersøgelses- og oprensningsprojekter.

Jonas har stor erfaring med udvikling af forurenede ejendomme, herunder bygherrerådgivning og forureningshåndteringsstrategier samt forureningsundersøgelser, forureningsoprensninger, EDD (environmental due dilligence), myndighedsansøgninger, risikoberegninger, udbudsmateriale, oprensnings- og udviklingsstrategier samt vurdering af økonomi.

Partner

Maria Ekblad

MSc Miljø- og Marinebiologi, Abo Akademi, Finland 2006

Maria Ekblad har arbejdet med byggeaffald i over 15 år. Først som miljøchef for et affaldsselskab og senere som rådgiver for hele byggeriets værdikæde. Hun har bl.a. været med til at bringe det første genbrugsprodukt i de danske byggemarkeder og medvirket i udviklingen af flere processer for optimeret ressourceforbrug i byggeriet.

Maria har udviklet flere undervisningsforløb og vejledningsmateriale for byggebranchens aktører i affalds- og ressourcehåndtering og krav til genbrugsmaterialer. Det er bl.a. som tidligere fagspecialist hos Videncenter for Cirkulær Økonomi (VCØB) i byggeriet, hvor hun også har været med at opstarte et netværk for cirkulære byggematerialer.

Hun har en lang erfaring med myndighedsgodkendelser og proces- og produktudvikling hos affaldsbehandlingsanlæg både fra sit arbejde som miljøchef for fire anlæg i Danmark og som rådgiver.

I de sidste 10 år har Maria også arbejdet med en lang række Environmental Due Diligence (EDD) opgaver i forbindelse med køb og salg af ejendomme i Danmark og i udlandet.

 • Medlem af netværk for bygge- og anlægsaffald, DAKOFAs
 • Medlem af netværk for cirkulære byggematerialer, VCØB
 • Vinder af Cirkular Construction Challenge med project GENTRÆ

Forfatter eller medforfatter på følgende publikationer:

 • Nabotjek, Dokumentation for genbrugte byggevarer, Erhvervsstyrelsen
 • Europæiske initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald – idékatalog (DAKOFA)
 • Projekt om selektiv nedrivning, Miljøprojekt 1962, Miljøstyrelsen
 • Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl, miljøprojekt 2143, Miljøstyrelsen
 • Europæiske initiativer til øget kvalitet i genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald – idékatalog (DAKOFA)

Miljørådgiver

Morten Munck

BSc. Arktisk Byggeri og Infrastruktur DTU

Morten Munck er uddannet diplomingeniør inden for arktisk byggeri og infrastruktur med specialisering i miljø. 

Morten arbejder hos TRE med planlægning og udbud af nedrivningsprojekter, miljøtekniske undersøgelser og anden miljørådgivning.

Bæredygtighedsrådgiver

Jonas Duus

BSc. Arktisk Byggeri og Infrastruktur DTU

Jonas Duus er uddannet diplomingeniør inden for arktisk byggeri og infrastruktur med specialisering i miljø.

Jonas arbejder hos TRE med dokumentation af bæredygtigt byggeri, herunder bl.a. LCA i forbindelse med genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Jonas arbejder også med miljøteknisk prøvetagning og miljørådgivning.

Tekniker

Jakob Witt

Studerer til Bygningskonstruktør, Københavns Erhvervsakademi

Jakob har til opgave hos TRE at assistere på diverse projekter. 

 

Jakob varetager en høj variation af opgaver fra prøvetagning til databehandling, samtidig med at han benytter og øger sine erfaringer indenfor miljø og ressourcekortlægning.

Ressourceperson

Jan Nilsson

Geolog, Cand. Scient. Københavns Universitet 1999

Jan er tilknyttet TRE som ressourceperson. Jan har ligesom Niels, Jonas og Maria en mangeårige fortid hos Golder, hvor Jan har arbejdet med miljøteknisk prøvetagning og rådgivning. 

Jans primære arbejdsområde for TRE er miljø- og ressourcekortlægning.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.