Selektiv nedrivning: Turbo på omstilling og udvikling i det grønne byggeri

Nye lovkrav om selektiv nedrivning kræver omstilling, udvikling og effektivisering, før branchen kan udnytte mulighederne og nå det fulde potentiale. Det er en opgave, der stiller store krav i de kommende år.

Op mod 45 % af alt affald i Danmark er bygge- og anlægsaffald, så er der et kæmpe potentiale i at fremme en bedre udnyttelse af ressourcer og tage hensyn til miljø- og klimamæssige konsekvenser i byggeriet. Derfor er det glædeligt, at lovgivning om selektiv nedrivning efter flere års tilløb nu er en realitet fra 1. juli 2024 – dog med en overgangsperiode på et år.

Selektiv nedrivning handler kort sagt om at skille bygningerne ad, når man river ned – både for bedre at genbruge flere materialer og for at frasortere forurenende materialer. Loven gælder nedrivning af etageareal på over 250 m2.

Omstilling er aldrig enkelt

Selektiv nedrivning er en omvendt byggeproces. Når bygninger rives ned, skal de demonteres og materialer tages ud til genbrug og genanvendelse. Det stiller skærpede krav til rensning og kildesortering af materialer. En hidtidig typisk praksis, hvor en bygning nedrives, og materialerne derefter sorteres, vil ikke længere være lovlig.

Flere faktorer er i spil og er vigtige for succesfuld implementering:

  • Der er øgede kompetencekrav for at kunne løse nye opgaver. Miljø- og ressourcekoordinatorer kommer til at spille en vigtig rolle, og træning og uddannelse bliver nødvendigt.
  • Der er behov for en klar vejledning for selektiv nedrivning og en instruks til de tilsynsførende. Arbejdsmiljøet bør fra start tænkes med i planlægningen af arbejdet, hvilket kræver, at Arbejdstilsynet også er godt forberedt på selektiv nedrivning.
  • Selektiv nedrivning kan være en tidskrævende proces og dermed som udgangspunkt også mere omkostningstung, men branchen vil utvivlsomt søge nye måder at effektivisere gennem teknologi, metoder og nye løsninger.
  • Det er også vigtigt, at der er klarhed om reglerne for genbrug. Er der særlige dokumentationskrav? Hvem bærer ansvaret? Er byggesagsbehandlerne forberedt på nye regler? Hvordan får vi de genanvendelige materialer på markedet?

Et nyt marked til det grønne byggeri

Med den nye lovgivning er der reelt en forventning om, at der bliver sat turbo på et nyt marked for genanvendelige materialer til det grønne byggeri.

I bemærkningerne til lovforslaget blev det fremhævet, at krav om selektiv nedrivning ”ikke i sig selv (vil) medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet”, men også, at erhvervet frem mod 2030 skønnes at have omkostninger forbundet med selektiv nedrivning.

Realiteten er, at konsekvenserne bliver betydelige i de kommende år, og der er behov for, at alle aktører i branchen forbereder og imødeser nye udfordringer. På sigt forventes det, at branchen effektiviserer selektiv nedrivning, og at markedet også kan absorbere de nedrevne byggematerialer i konkurrence med nyproducerede byggevarer. På det område vil lovgivning og klare regler være et godt afsæt for nye tiltag og ideer.

Tre vigtige faktorer: Omstilling, udvikling og effektivisering

Der er behov for, at branchen hurtigt får indarbejdet de nye krav i hverdagen, men også tænker nyt om fremtidig implementering. Der er langt til 2030, hvis det administrativt og økonomisk ikke står på et stærkt fundament.

Selektiv nedrivning bliver en konkurrenceparameter – det gælder alle skridt i hele værdikæden – fra selve nedrivningen til genanvendelse eller afskaffelse af de nedrevne byggematerialer. Alle i branchen kommer til at være på udkig efter en ny ”best practice”, der kan skabe en fordel i markedet.

Det har længe stået klart, at vi ikke kan blive ved med at bygge i samme tempo som i dag, uden at vi på sigt kommer til at mangle materialer og ressourcer. Selektiv nedrivning gør en positiv forskel, men stiller i de kommende år store krav til branchens omstilling, udvikling og effektivisering.

Af Niels Trap, Partner og medejer, TRE – Trap, Rose & Ekblad

Vi er klar til at hjælpe

TRE er en specialiseret rådgivningsvirksomhed, der tilbyder strategisk og bæredygtig miljørådgivning til byggebranchen og industrien – og nedrivning er netop et af vores primære fokusområder. Når det gælder selektiv nedrivning, har vi allerede konkrete erfaringer, projekter og metoder at trække på. Vi har fulgt lovgivningsprocessen tæt og taget aktiv del i dialogen i branchen og med lovgivere. Samtidig engagerer vi os aktivt i opgaven med at organisere uddannelser for branchen, hvilket er et af de første skridt for at sikre, at alle er forberedt og klædt på til at håndtere opgaverne. Vi ser frem til at hjælpe vores kunder med alle de nye krav, som ny lovgivning om selektiv nedrivning medfører.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om selektiv nedrivning og høre, hvordan vi kan hjælpe dig!

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.